Kasdienis gyvenimas vyksta tik asmeninės kasdienės maldos kontekste. Svarbiausi apsisprendimai priimami kontempliatyvioje maldoje. Ši tema aptariama knygoje. Daug dėmesio skiriama šventiesiems Ignacui Lojolai, Teresei Avilietei ir Kryžiaus Jonui. Plačiai aptariama jų maldos patirtis siekiant, kad skaitytojas galėtų ją pritaikyti ir savo maldos gyvenime. Kiekviename puslapyje yra užuomina mąstymui, koks nors paprastas ir labai veiksmingas vaizdelis, padedantis atitrūkti nuo žemiškų dalykų ir ieškoti „aukštesnių“. Knyga rekomenduojama visiems, norintiems augti Dvasioje. Robertas Farici (Robert Faricy) – Jėzaus Draugijos narys, dvasinės teologijos profesorius, dėstęs Romos Popiežiškajame Grigaliaus universitete. Jis yra daugybės straipsnių bei knygų autorius. Lučiana Pekorajo (Luciana Pecoraio) – Jėzaus Širdies bendruomenės ir Jėzaus fondo, besirūpinančio apleistais vaikais, įkūrėja. Jau trisdešimt penkerius metus ji dirba kalėjimų institucijose, rūpinasi socialiniu kalinių reintegravimu.Formatas – 12,6 x 19,8 cm.
Prekinis ženklas: Katalikų pasaulio leidiniai