Knygoje Manėm, kad greit grįšim: 18 pokalbių apie pasitraukimą į Vakarus 1940–1944 – aštuoniolika pokalbių su JAV lietuviais, kurie Antrojo pasaulinio karo metais buvo priversti palikti Lietuvą ir trauktis į Vakarus nuo artėjančio sovietų fronto ir tremties grėsmės. Knygos sudarytojų Dalios Stakytės Anysienės, Laimos Petrauskaitės VanderStoep ir Dalios Cidzikaitės pašnekovai atvirai pasakoja apie bėgimo iš Lietuvos aplinkybes, gyvenimą DP stovyklose Vokietijoje, apsisprendimą emigruoti ir įsikūrimą Jungtinėse Valstijose. Dalia Stakytė Anysienė:„Mane pakrikštijo dieną po to, kai 1940 m. sovietų kariuomenė įžygiavo į Lietuvą. Po ketverių metų, 1944-aisiais, sovietams vėl artėjant prie Lietuvos, mūsų šeima, kaip ir kelios dešimtys tūkstančių kitų lietuvių, pasitraukė į Vokietiją. Po karo gyvenome DP (perkeltųjų asmenų) stovyklose. 1949 m. emigravome į JAV. Čia, kaip ir daug kitų mūsų emigracinės bangos tautiečių, laisvalaikį leidau su lietuviais, o mokiausi Amerikos mokyklose. Baigiau elektros inžineriją Ilinojaus universitete Urbanoje (University of Illinois, Urbana-Champaign) ir ekonomikos mokslus Čikagos De Paulio universitete (DePaul University). Trisdešimt metų išdirbau telefono kompanijoje, kur ėjau įvairias technines ir finansines pareigas.“ Laima Petrauskaitė VanderStoep:„Buvau penkerių, kai 1944 m. rugpjūčio mėn. su tėveliais išplaukiau iš Šventosios į Švediją. Kelionė buvo kupina nuotykių: perpildytas laivas audros metu pradėjo skęsti, viską, ką turėjome, teko išmesti, sugedo variklis, kunigas visiems suteikė paskutinį palaiminimą. Negana to, nuskendo gedimą bandęs pataisyti laivo kapitonas švedas. Ir nors Gotlandą šiaip ne taip pasiekėme, kitą dieną laivas nuskendo uoste. Po internavimo ir pabėgėlių stovyklos apsigyvenome Stokholme, o 1948 m. emigravome į JAV. Studijavau Manhatanvilio koledže (Manhattanville College), vėliau psichologiją Čikagos universitete (University of Chicago). Dirbau vaikų psichologe ligoninės vaikų klinikoje ir pagal valstybinę „Head Start“ programą. Pradėjusi rinkti karo metu pasitraukusiųjų prisiminimus, lankiau sakytinės istorijos (oral history) kursus Norvičo universiteto Vermonto koledže (Vermont College of Norwich University).“ Dalia Cidzikaitė:„Atvykusi studijuoti doktorantūros į Čikagą, Ilinojaus universiteto PLB Lituanistikos katedrą, šiame mieste užsibuvau ilgiau, nei planavau – keturiolikametų. Tačiau tik dirbdama Amerikos lietuvių laikraštyje Draugas turėjau galimybę susipažinti su antrosios lietuvių emigracijos…
Prekinis ženklas: Aukso žuvys