Rimgaudas Pranas Minalga (1936–2011), socialinių mokslų daktaras, ilgametis Vilniaus Universiteto ekonomikos fakulteto docentas, Universitete dėstė logistikos dalykus, parašė ir išleidom aštuonias knygas logistikos klausimais, daugybę mokslinių straipsnių. Turi logistikos dėstytojo-eksperto kvalifikaciją. Paskutiniais metais logistikos dalykus dėstė Mykolo Romerio universitete. Jaunystėje bandė jėgas poezijoje – nemažai eilėraščių buvo išspausdinta to meto periodiniuose leidiniuose. „Mano gyvenimo knyga“ – nuoširdus ir atviras pasakojimas apie savo vaikystę, jaunystę, apie tėvų išgyvenimus karo, pokario ir vėlesniais laikotarpiais, apie skaudžius likimo smūgius savo paties šeimai. Skyrelyje „atgimimas“ autorius su dideliu susirūpinimu kalba apie dabartinį mūsų šalies gyvenimą.
Prekinis ženklas: Homo liber