Pratybų sąsiuvinių serija „Pažįstu aplinką ir save“ skiriama priešmokyklinukų pažinimo, komunikavimo, meninei, sveikatos saugojimo ir socialinei kompetencijai ugdyti(is).  Seriją sudaro šie leidiniai: DRABUŽIAI PUOŠIA IR ŠILDO; SODO IR DARŽO GĖRYBĖS; KAS TVARTELYJE GYVENA; VANDENS PASLAPTYS; AŠ ESU NEPAPRASTAS; NAMAI NAMUČIAI; METŲ KARUSELĖ; AŠ IR KITI ŽMONĖS; MANO LIETUVA; KAS MIŠKE AUGA; MAN MIELI GYVŪNAI; KUO IR KAIP KELIAUJAME; KĄ IR KUO MATUOJAME; MENO KALBA; ESU SVEIKAS IR STIPRUS.   Vaikai, atlikdami pratybų sąsiuvinio MANO LIETUVA užduotis: · susipažįsta su Lietuvos valstybės simboliais, žemėlapiu, pinigais; · sužino žymių Lietuvos miestų ir vandens telkinių pavadinimus; · aiškinasi, kokios šalys yra Lietuvos kaimynės; · sužino senovinių daiktų ir drabužių pavadinimus; · papildo savo žodyną; · mėgina skaityti, pasakoti; · kalbinę raišką sieja su kitomis raiškos formomis; · ugdosi loginį mąstymą; · lavina akies ir rankos koordinaciją, smulkiuosius pirštų raumenis;   Jie mokosi: · sudaryti sudurtinius žodžius; · skaičiuoti.   Karpydami, spalvindami, klijuodami, piešdami vaikai ugdosi kruopštumą, atidumą, tvarkingumą.   Dailininkė Ingrida Daščiorienė.   
Prekinis ženklas: Šviesa