Knyga padės trečios klasės mokytojams pasirengti muzikos pamokoms. Pirmoje dalyje trumpai pateikiami trečiaklasių muzikinio ugdymo pagrindai, aprašoma vadovėlio struktūra. Antroje dalyje mokytojai ras patarimų, kaip mokyti dainavimo, grojimo, ritmikos, solfedžiavimo, kaip klausytis muzikos. Trečioje dalyje pateikiami muzikos pamokų planai. Prieduose spausdinami kai kurių dainų klavyrai.Prie mokytojo knygos pridedama mokytojui skirta kompaktinė plokštelė „Muzikos klausymas“. Muzikos vadovėlio komplektą MANO MUZIKA III klasei sudaro: Vadovėlis su kompaktine plokštele (dainavimas, solfedžiavimas) Pratybų sąsiuvinis Mokytojo knyga su kompaktine plokštele (muzikos klausymas).   
Prekinis ženklas: Šviesa