Mokomoji metodinė priemonė „Mano naminiai paukščiai” yra knygelių „Mano naminiai gyvulėliai” tęsinys. Knygelė supažindina vaikus su naminiais paukščiais ir jų mažyliais. Užduotys apgalvotos, tikslingos, pateiktos sunkėjančia tvarka, skatina vaikus veikti, vyrauja laisvės principas. Knygelėje kiekvienas vaikas pagal savo gebėjimus ir pomėgius ras įdomios veiklos. Ta veikla skatina vaikus: plėtoti savo patirtį apie supančią aplinką,mąstyti (lyginti, rasti skirtumus bei panašumus, grupuoti,išskirti dalis,jungti jas į visumą, skaičiuoti ir pan.),orientuotis erdvėje, lavinti regimąjį suvokimą,rengti ranką rašyti. Svarbiausia: ugdo vaiko kalbinius įgūdžius,plėtoja žodyną,lavina foneminę klausą,sudaro garsinės analizės ir sintezės pradmenis,rengia vaiką mokymui(si).
Prekinis ženklas: Lucilijus