Mokomojoje knygoje išdėstyta teorinė medžiaga apie marketingo ir rinkos tyrimus, jų metodologiją, atlikimo techniką, o lygiagrečiai su ja – klausimai diskusijoms, praktinės užduotys, papildančios teorines marketingo tyrimų žinias. Pabaigoje pateikiami marketingo tyrimo dalyko kursinio darbo rengimo metodiniai nurodymai. Knyga naudinga aukštųjų mokyklų vadybos ir verslo administravimo studijų krypties studentams, besimokantiems kaip teisingai bei kokybiškai organizuoti ir atlikti marketingo tyrimus.
Prekinis ženklas: Ciklonas