Tai didžiausios Baltijos šalyse kartografinės leidyklos Jana Seta išleistas sulankstomas Maskvos miesto planas. Šiame plane pateikiama ne tik naujausia Maskvos centro, bet ir jos apylinkių kartografinė informacija. Stambaus mastelio Maskvos miesto plane detaliai pavaizduotas gatvių tinklas, svarbiausi turistiniai ir administraciniai objektai, pateikta gatvių ir vietovardžių rodyklė, lankytinų objektų ir svarbių įstaigų rodyklė bei detalus metro planas. Žemėlapyje pavadinimai parašyti naudojant kirilica ir lotyniškas raides. Informacija ir legenda pateikta rusų ir anglų kalbomis.
Prekinis ženklas: Jana Seta