Naujas matematikos vadovėlis skiriamas gimnazijų I klasės mokiniams, besimokantiems matematikos pagal bendrojo lavinimo mokyklos pagrindinio ugdymo IX–X klasių matematikos programą ir ketinantiems XI–XII klasėse pasirinkti išplėstinį matematikos mokymosi kursą.Autoriai siūlo vadovėlį, kuris atitinka naują dėstomo dalyko turinį ir gimnazijose besimokančių mokinių poreikius. Naujajame vadovėlyje rasite ir įvairių matematikos mokymosi metodikų.Vadovėlio teorinė medžiaga papildyta keliomis bendrojo lavinimo mokyklos pagrindinio ugdymo IX–X klasių matematikos programos 2007 m. projekte nepaminėtomis temomis. Didelis dėmesys skiriamas bendruosius ir dalykinius gebėjimus ugdantiems uždaviniams:užduotys faktams ir naujoms procedūroms tiesiogiai taikyti;užduotys, reikalaujančios supratimo, analizės ir sintezės, taikant žinias sudėtingesnėse situacijose;užduotys, reikalaujančios nestandartinio, netradicinio, originalaus mąstymo gebėjimų;užduotys, ugdančios matematinio komunikavimo, problemų sprendimo, mokėjimo mokytis gebėjimus;užduotys, skatinančios domėjimąsi matematika.Šio vadovėlio komplektą sudaro: vadovėlis, mokytojo knyga, savarankiškų ir kontrolinių užduočių rinkinys, uždavinynas.Sudarė MILDA VOSYLIENĖ.
Prekinis ženklas: Šviesa