Matematikos vadovėlis II gimnazijos klasei yra tų pačių autorių vadovėlio I gimnazijos klasei tęsinys. Jame įgyvendinama naujausia matematikos ugdymo programa ir autorių idėjos:atskleisti naujų temų loginį tarpusavio ryšį ir ryšį su anksčiau nagrinėta medžiaga bei praktiniu žinių taikymu;pateikti mokiniams suprantamus teiginių įrodymus;iliustruoti teoriją pavyzdžiais, susijusiais su kitais mokomaisiais dalykais ir kasdieniu gyvenimu;sudominti mokinius, kad jie siektų detaliau nagrinėti matematikos faktus, praktiškai taikytų matematikos žinias rengdami projektus (darbų tematika ir literatūra pateikiama vadovėlyje).Šiame vadovėlyje nagrinėjamos temos: „Skaičiai ir skaičiavimai“, „Kvadratinės ir racionaliosios nelygybės“, „Trigonometriniai sąryšiai stačiajame trikampyje“, „Tiesės ir plokštumos erdvėje“, „Lygčių sistemos“, „Kombinatorika ir tikimybės“. Kiekvienas skyrius baigiamas trumpa teorijos santrauka ir žinių pasitikrinimo užduotimis.Ypač naudingas mokiniams ir mokytojams bus „Kurso kartojimo“ skyrius. Jame pateikiama beveik visos pagrindinėje mokykloje nagrinėtos teorijos santrauka, ją iliustruojantys pavyzdžiai ir užduotys kursui kartoti.Matematikos vadovėlis II gimnazijos klasei kartu su kitomis komplekto knygomis yra puiki medžiaga gimnazistų matematiniam ugdymui.Sudarė Milda Vosylienė.Brėžiniai Elvio Zovės.Vadovėlio komplektą sudaro: Vadovėlis (pirmoji, antroji knyga)Savarankiškos ir kontrolinės užduotysUždavinynasMokytojo knyga.  
Prekinis ženklas: Šviesa