Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos leista naudoti. Tai matematikos pratybų ir testų sąsiuvinis. Jo užduotys padės pakartoti ir įtvirtinti išeitą mokomąją medžiagą, taikyti turimas žinias ir jas praplėsti sprendžiant kūrybinio pobūdžio uždavinius, kartoti V ir sisteminti VI klasės kursą. Daugelis šio sąsiuvinio darbų yra dviejų lygių: B – kartojimo, treniruočių ir A – taikymo, lavinimo.
Prekinis ženklas: Kronta