IX klasės matematikos vadovėlio komplekte ypač kruopščiai apgalvota metodinė sistema, skatinanti kiekvieno mokinio norą mokytis ir tobulėti, pagal galimybes lavinti matematinius gebėjimus. Užduotys parengtos taip, kad mokiniai mokytųsi dirbti savarankiškai, o jų įgyjamos žinios būtų pritaikomos. Daug dėmesio skiriama ugdymo turinio diferencijavimo, atsižvelgiant į mokinių patirtį, klausimams. Siekta, kad vadovėlio komplekto turinys ir jo pateikimo būdai padėtų mokiniams suprasti matematikos svarbą kasdieniame gyvenime, pritaikomumą įvairiems žmonių poreikiams, ugdytų mokinių žinių troškimą, atvirumą, atkaklumą, nusiteikimą nuolatinei kaitai, valingumą, norą, atsakomybę ir poreikį mokytis tiksliųjų, technologijų ar kitų dalykų. Vadovėlyje daug dėmesio skiriama tam, kad mokiniai suprastų matematikos vidinius ir išorinius ryšius, išmoktų jais naudotis. Išoriniai matematikos ryšiai atskleidžiami nagrinėjant įvairias gyvenimiškas situacijas.Kiekviename įvadiniame vadovėlio skyriuje pateikiama konkreti situacija, kuriai nagrinėti reikia žinių iš žemesnių klasių ir ankstesnių skyrių ir įgyti naujų žinių, išmokti jas taikyti. Ši situacija yra pavyzdys tam tikro mąstymo, apie kurį bus kalbama skyriuje. Kituose skyreliuose plėtojamos pagrindinės žinios ir gebėjimai. Kiekviename skyriuje nagrinėjama viena tema. Jai išdėstyti skiriamas vienas arba keli atverstiniai. Kiekvieno skyriaus pabaigoje numatyta savikontrolė, testai.  Vadovėlio pabaigoje pateikiamas pagrindinių sąvokų žodynėlis, yra nuorodų į kitus mokymosi šaltinius. Visų pagrindinių skyrių uždaviniai išdėstyti pagal tą pačią sistemą: pratimai, matematika gyvenime, matematika matematikoje, problemos. Kiekvieno tipo uždaviniai turi savo funkciją ir padeda kryptingai siekti tikslų visais pažinimo lygiais. Matematikos vidinius ir išorinius ryšius atskleisti padeda antrojo ir trečiojo tipo uždaviniai. Paskutinio tipo uždaviniai, pavadinti „Problemomis“, skiriami aukštesniojo laimėjimų lygmens mokiniams. Skyriai su žyme „Problemų spendimas“ skiriami gabesniems mokiniams.   Sudarė Viktorija Sičiūnienė, Danguolė Jonaitienė.   Brėžiniai Alberto Nemanio. Apipavidalino Kristina Jėčiūtė.   Matematikos vadovėlio komplektą IX klasei sudaro: vadovėlis (pirmoji, antroji knyga), mokytojo knyga, savarankiški ir kontroliniai darbai.   
Prekinis ženklas: Šviesa