Vaizdinę ugdomąją priemonę MATEMATIKA. PLAKATAI I KLASEI sudaro 30 plakatų rinkinys.Plakatų temos:skaičiai iki 100;skaičių palyginimo ženklai;skaičių sandara;sudėtis;trijų dėmenų sudėtis;sudėtis naudojantis skaičių ašimi;atimtis;dviejų atėminių atimtis;atimtis naudojantis skaičių ašimi;sudėties ir atimties ryšys;aritmetinių veiksmų komponentų pavadinimai;uždavinys skaičių sumai rasti;uždavinys liekanai rasti;uždavinys skaičiui padidinti keliais vienetais;uždavinys skaičiui sumažinti keliais vienetais;skirtuminio palyginimo uždavinys.Plakatai padeda mokiniams suvokti matematinę kalbą, įsiminti terminus, spręsti uždavinius. Tai puiki demonstravimo priemonė mokytojui.Dailininkė Dileta Vitkuvienė.
Prekinis ženklas: Šviesa