Šis leidinys skiriamas XI–XII (gimnazijos III–IV) klasės mokiniams, kurie rengiasi laikyti valstybinį matematikos brandos egzaminą, taip pat matematikos mokytojams, dirbantiems pagal vidurinio ugdymo bendrąją programą.Knygos turinys apima keturias veiklos sritis:1) skaičius, skaičiavimus, reiškinius; lygtis, nelygybes ir jų sistemas;2) geometriją;3) funkcijas ir analizės pradmenis;4) kombinatoriką, tikimybes ir statistiką. Knygoje pateikiama egzamino reikalavimus atitinkanti mokomoji medžiaga ir matematikos valstybinio brandos egzamino pavyzdinės užduotys.
Prekinis ženklas: Šviesa