Šis savarankiškų ir kontrolinių darbų rinkinys skiriamas matematikos mokytojams, kurie nori efektyviau organizuoti savarankišką mokinių darbą. Taip pat jis pravers gimnazijos IV klasės, vidurinės mokyklos XII klasės mokinių, kurie mokosi iš vadovėlio Matematika. Išplėstinis kursas gimnazijos IV klasei, vidurinės mokyklos XII klasei, žinioms ir gebėjimams tikrinti ir įvertinti. Mokiniams padeda įsivertinti savo žinias ir gebėjimus atsakymai leidinio įdedale. Mokymą ir vertinimą mokytojas gali diferencijuoti. Užduotys sudarytos remiantis matematikos programoje nurodytais pasiekimų lygmenimis: patenkinamas lygmuo – užduoties dalis a), pagrindinis lygmuo – užduoties dalis b), aukštesnysis lygmuo – užduoties dalis c). Mokytojas, atsižvelgdamas į mokinių mokymosi lygį, gali nurodyti mokiniams spręsti tik a), b) arba c) užduoties dalį. Savarankiškų ir kontrolinių darbų užduotis galima skirti per pamokas įtvirtinant ar kartojant išeitą kurso dalį. Paskutinio skyriaus kontroliniai ir savarankiški darbai skiriami vidurinio ugdymo matematikos kursui pakartoti. Šios užduotys padeda geriau pasirengti valstybiniam matematikos brandos egzaminui. Leidinio metodinė medžiaga atitinka vidurinės mokyklos atnaujintą vidurinio ugdymo matematikos programą.
Prekinis ženklas: Šviesa