Neįsivaizduojame matematikos mokymo be uždavinių. Uždavinių sprendimas lavina ir plėtoja daugybę kasdieniame gyvenime ir mokymosi veikloje būtinų žmogaus savybių. Koks turėtų būti geras uždavinynas?   Jis turėtų būti patogus ir patrauklus mokiniui, todėl: Šiame uždavinyne uždaviniai patogiai skirstomi pagal tematiką, dėl to lengva rasti kiekvienos temos uždavinius. Kiekvienas šio uždavinyno poskyris pradedamas trumpa teorinės medžiagos apžvalga, kurioje pateikiamos pagrindinės formulės, faktai, taisyklės, uždavinių sprendimo metodai. Uždavinyne yra visų uždavinių atsakymai. Uždavinynas gausiai iliustruotas brėžiniais ir grafikais. Kiekviename uždavinyno poskyryje yra taikomųjų matematikos uždavinių grupė. Parenkant šiuos uždavinius buvo atsižvelgiama į kuo įvairesnį ir įdomesnį kontekstą. Taip uždavinyne atsirado uždavinių apie žuvų plaukimo ypatybes, alkoholio kiekį kraujyje, architektūros stebuklus ir pan. Stengtasi parodyti, kad matematikos žinios lengvai pritaikomos įvairiausiose gyvenimo srityse, mokslo šakose.   Jis turėtų būti patogus mokytojui, todėl: Uždaviniai čia pateikiami ne tik pagal tematiką, bet ir pagal paskirtį. Kiekviename poskyryje yra trijų tipų uždavinių: uždavinių rinkinys tipinių uždavinių sprendimo įgūdžiams susiformuoti ir įtvirtinti; sudėtingesnių, nestandartinių ir probleminių uždavinių grupė ir galiausiai taikomųjų matematikos uždavinių grupė. Tipiniai temos uždaviniai kiekviename poskyryje pateikiami žingsnis po žingsnio, sunkėjimo tvarka, kad išsprendęs uždavinį mokinys galėtų juo pasinaudoti kaip raktu tolesnių uždavinių sprendimo paieškai. Duodami keturi tipinio uždavinio variantai: truputį lengvesnės panašios ,,a“ ir ,,b“ eilutės ir šiek tiek sunkesnės panašios ,,c“ ir ,,d“ eilutės. Šitaip pateikiami uždaviniai leidžia įvairiais būdais diferencijuoti mokymąsi per pamoką. Trečiąją kiekvieno poskyrio dalį sudaro dvejopo sunkumo uždaviniai: arba juos sprendžiant reikia įdėti daugiau darbo, išmanyti uždavinių sprendimo techniką, arba jie yra nestandartiniai, juos reikia nuodugniai nagrinėti, gebėti integruoti įvairias matematikos žinias.   Šis uždavinynas turi daugybę privalumų: Jame daugiau kaip 2000 uždavinių, atitinkančių Bendrąsias vidurinio ugdymo programas. Dauguma uždavinių pateikiama dviem analogiškais lengvesniais ir dviem analogiškais sunkesniais variantais. Kiekvienas uždavinyno poskyris skirstomas į keturias dalis: teorinė medžiaga, uždaviniai įgūdžiams formuoti ir įtvirtinti, sunkesni ir nestandartiniai uždaviniai,…
Prekinis ženklas: Šviesa