Matematikos“ vadovėlio komplektą IV klasei sudaro: vadovėliai – 3 knygos; pratybų sąsiuviniai – 3 dalys;  testai       Rengiant IV klasės „Matematikos“ vadovėlį buvo laikomasi tokių pat principų ir struktūros, kaip ir rengiant I–III klasių vadovėlius. Vadovėlio turinys atitinka Bendrųjų programų reikalavimus, dera su žemesnių klasių matematikos vadovėliais ir užtikrina mokymosi tęstinumą V klasėje. Bendrosiose programose pateiktą matematikos turinį autoriai stengėsi įgyvendinti kūrybiškai, parinkdami su realiomis situacijomis susijusias užduotis. Medžiaga išdėstyta taip, kad didžiausias dėmesys tektų pagrindinėms (skaičiavimų) temoms, o kitos būtų prasmingai į jas integruotos. Be to, vadovėlio turinys buvo derintas su kitų mokomųjų dalykų programomis ir vadovėliais. Naujos temos pateiktos taip, kad mokiniai jas aiškintųsi tardamiesi ir remdamiesi turimomis žiniomis. Savo samprotavimus jie turėtų pristatyti klasei ir visi kartu pasvarstyti, kuris iš pateiktų siūlymų yra tinkamas, racionalesnis. Daug dėmesio skiriama mokinių mąstymo, kūrybiškumo ugdymui. Į kūrybiškumą žiūrima ne kaip į galimybę gauti vienokį ar kitokį rezultatą, bet kaip į originalių ir tikslingų idėjų ar sprendimų generavimo procesą. Siekiama, kad mokiniai mąstydami būtų lankstūs, gebėtų orientuotis įvairiose situacijose ir prisitaikyti prie pakitusių sąlygų.  Daug dėmesio skiriama kartojimui, refleksijai. Kiekvienas skyrius baigiamas kartojimo pamokomis „Devynis kartus pamatuok, dešimtą kirpk“. Mokiniai turi galimybę patys save įvertinti: nurodyti, kaip jiems sekėsi atlikti užduotis. Nuo šių metų IV klasės ugdymo pabaigoje mokinių pasiekimus bus galima įvertinti Ugdymo plėtotės centro parengtais standartizuotais testais. Vadovėlio autoriai parengė testus, kuriais mokinių gebėjimus bus galima patikrinti atskiruose mokymo etapuose. Mokytojai galės pamatyti spragas ir laiku jas išlyginti. Vadovėlį galima taikyti dirbant pagal įvairius mokymo(si) stilius.
Prekinis ženklas: Alma littera