Tai mokytojams skiriama metodinė knyga prie Viktorijos Sičiūnienės, Angelės Bieliauskaitės, Linos Butkevičienės, Rasos Butkevičienės, Irmos Gecevičiūtės, Reginos Radavičienės ir Sigitos Žuklijienės matematikos vadovėlio VIII klasei. Joje pateikiami „Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiose programose“ numatyti mokinių konkrečios temos pasiekimai, aptariami mokymosi uždaviniai, siūloma, kaip geriau organizuoti veiklą per pamoką, nurodomi vadovėlio galvosūkių atsakymai, komentuojami sunkesnių užduočių atsakymai. Knygoje skirta vietos mokymo uždaviniams, mokytojo refleksijai po pamokos užsirašyti. Leidinyje mokytojai ras ilgalaikį mokymo planą, kuris padės jiems planuoti darbą per visus mokslo metus. Vadovėlio komplektą sudaro: • Vadovėlis. 1-oji, 2-oji knyga • Pratybų sąsiuviniai: 1-asis ir 2-asis sąsiuvinis (D.Balevičienė) • Mokytojo knyga (J.Ivanauskienė) • Uždavinynas (D.Gudelienė).   
Prekinis ženklas: Šviesa