Lietuvos švietimo sistemos permainos – ugdymo tikslų, vertybinių nuostatų, bendrojo ugdymo turinio kaita, bendrųjų programų ir išsilavinimo standartų diegimas, nauja egzaminų sistema – diktuoja naują požiūrį į vadovėlius – seniau išleistas mokymo priemones būtina tobulinti. Šis naujas matematikos vadovėlis 5 klasei atitinka diferencijuoto, individualizuoto mokymo poreikius ir vadovėlio, kaip savarankiško mokymosi pagalbininko, paskirtį, siūlo mokymosi strategijas bei būdus, pritaikytus įvairiems mokymosi stiliams ir savo metodine sistema orientuoja į interpretacinę didaktiką.
Prekinis ženklas: Kronta