IV klasei skiriami žinių bei matematinių gebėjimų patikrinimo testai sudaryti atsižvelgiant į mokinių amžių ir žinių lygį, pritaikyti “Matematikos pasaulyje” vadovėliui ir rekomenduojami atlikti išėjus atitinkamą skyrių. Pridedamas ir vienas baigiamasis testas, kuriuo tikrinama, kaip mokiniai išmoko visą pradinės mokyklos kursą. Atsižvelgiama į tris moksleivių gebėjimų lygmenis: minimalųjį, pagrindinį ir aukštesnįjį. Svarbu, kad mokiniai būtų vertinami irgi pagal lygmenis. Taip vaikas pamažu išmoks kritiškai vertinti savo darbą, pastebėti, kas jam vienam aktualu, kokių likę žiniose spragų. Visiems testams, išskyrus baigiamąjį, skiriama po vieną pamoką.
Prekinis ženklas: Alma littera