Matematikos uždavinynas VII–X klasei parengtas, kad papildytų tų pačių klasių vadovėlio Matematika. Suaugusiųjų ir savarankiškam mokymuisi (autoriai Toma Giedraitienė-Lileikienė, Sergejus Sokolovas, Nijolė Laučiuvienė, Jūratė Pakalniškienė, Janina Katarina Kekienė) uždavinių sistemą. Uždavinyno turinys sudarytas atsižvelgiant į vadovėlio turinį ir pagrindinės mokyklos matematikos bendrąsias programas. Leidinyje uždaviniai pateikiami sunkėjimo tvarka, jie formuluojami kitaip negu vadovėlyje. Siūloma nemaža testų, kurių nėra vadovėlyje. Atsižvelgiant į uždavinių specifiką, vienur pateikiama glausta teorija, o kitur – sprendimo pavyzdžiai. Uždavinynas apima VII–X klasės matematikos kursą. Pagrindinės mokyklos mokiniams pateikiama pakankamai užduočių sprendimo įgūdžiams lavinti. Knygos pabaigoje duodami beveik visų uždavinių atsakymai. Jie ypač praverčia dirbant savarankiškai.
Prekinis ženklas: Šviesa