Martyno Mažvydo – lietuviškos raštijos pradininko darbai buvo glaudžiai susiję su protestantiška muzika. Jo paruoštoje ir 1547 m. Karaliaučiuje išspausdintoje pirmojoje lietuviškoje knygoje ”Catechismusa prasty szadei” buvo išspausdinta 11 labiausiai tuo metu paplitusių liuteroniškų giesmių, išverstų į lietuvių kalbą, ir 10 jų buvo pateiktos su melodijomis.Ši pirmoji lietuviška knyga drauge buvo ir pirmasis lietuviškas natų leidinys – pirmasis giesmynas, nuo kurio prasidėjo Mažosios ir Didžiosios Lietuvos giesmynų istorija.
Prekinis ženklas: Versus aureus