Monografijoje mechatroninės inžinerinių tyrimų sistemos išdėstyta trumpa inžinerinių tyrimų sistemų teorija, išanalizuotos autorių sukurtos mechatroninės sistemos.Pateiktų mechatroninių inžinerinių tyrimų sistemų veikimo principai pagrįsti teorine analize, aprašytos autorių sukurtos mechaninės, elektroninės ir programinės priemonės, realizuojančios šias sistemas. Knygoje pateikti eksperimentiniai rezultatai, gauti autorių sukurtas sistemas taikant laboratoriniuose tyrimuose ir pramoninėje gamyboje. Aprašytos autorių sukurtos kompiuterizuotos mechatroninės tyrimų sistemos taikomos kontroliuojant gaminių kokybę, diagnozuojant mechanines sistemas, derinant mechaninio apdorojimo įrenginius, atliekant pastatus ir kitas sistemas veikiančių vibracijų stebėseną. Pateikti gautų eksprimentinių rezultatų naudojant minėtas sistemas analizės pavyzdžiai rodo sukurtų sistemų naujumą ir originalumą. Prieduose plačiau aprašytos mechatroninėse tyrimų sistemose naudotų duomenų surinkimo ir valdymo įrenginių realizacijos, duoti valdymo ir signalų registravimo programų pavyzdžiai.Monografija ”Mechatroninės inžinerinių tyrimų sistemos” skirta mokslininkams, inžinieriams, aukštųjų mokyklų mechaninio profilio doktorantams ir magistrantams.
Prekinis ženklas: Technika