Šiame ”Mokinio skaitinių” leidinyje spausdinamas P. Cvirkos romanas ”Meisteris ir sūnūs”.
Prekinis ženklas: Žaltvykslė