Šios prancūzų sociologo ir filosofo Bruno Latouro esė pagrindinė mintis – mes niekad nebuvome tikrai modernūs ir norėdami suprasti šių dienų pasaulį pirmiausia turime suabejoti kaip tik šia esmine paradigma. Mūsų „modernioje” visuomenėje nebuvo to didžiojo padalijimo, kuriuo grindžiama jos pasaulio reprezentavimo sistema, visiškai atskirianti gamtą ir kultūrą. Priešingai, modernieji nepaliaudami kūrė hibridus, kurie priklauso tiek gamtai, tiek kultūrai, bet nieku gyvu nenorėjo to pripažinti.
Prekinis ženklas: Homo liber