Tai 2-oji (papildyta ir pataisyta) knygos laida. MS Word vartotojų entuziastingai sutikta, todėl 2008 m. pakartotinai išleista. Knygoje pateikta medžiaga padės savarankiškai išmokti naudotis kompiuterio programine tekstų apdorojimo įranga. Suvokę medžiagą, Jūs mokėsite atlikti pagrindines tekstinių dokumentų rengimo ir tvarkymo operacijas, formuoti bei taisyti dokumentus, įterpti grafinių objektų, lentelių, gebėsite dirbti Microsoft Office Word 2007 rašykle.
Prekinis ženklas: Mokesčių srautas