MIEGALIŲ PASAKOS — tai pasakos, skiriamos vaikams skaityti prieš pietų miegelį ar migdant nakčiai. Pramokę skaityti vaikučiai jas gali skaityti patys, o dar nemokantiems — skaitys tėveliai ar seneliai.Šis lietuvių pasakų rinkinys sudarytas iš kelių dalių, kuriose sudėtos pasakos pagal temas: apie karalius, karalaites ir narsuolius, apie visokius gyvūnėlius, apie slibinus ir velnius, raganas, piktas būtybes ir t. t. Visas šias pasakas seka pagrindinis pasakų rinkinio veikėjas — Miegelis. Pagal vaiko amžių, nuotaiką, nusiteikimą galima parinkti tam kartui labiausiai tinkamą pasakaitę. Į pasakų atmosferą padės įsijausti nuotaikingos iliustracijos.Leidinys skiriamas jaunesniojo ir vidutiniojo mokyklinio amžiaus vaikams ir visiems, kurie domisi lietuvių tautosaka. Pasakų tekstus adaptavo NIJOLĖ KREIMERIENĖ.Iliustravo EVALDAS MIKALAUSKIS.
Prekinis ženklas: Šviesa