Ši monografija yra trijų metų mokslinio projekto „Kalbų vartojimas ir tautinė tapatybė Lietuvos miestuose“ rezultatas. Knygoje analizuojama trijų didžiųjų Lietuvos miestų – Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos – gyventojų kalbinė elgsena, aiškinamasi, kiek ir kokių kalbų ar tarmių moka miestų gyventojai, kaip, kodėl, kada, su kuo bendraudami jas vartoja, kaip jas sieja su savo tapatybe, kaip jas vertina, kurias iš jų laiko prestižinėmis, kurių norėtų mokyti jaunąją kartą. Kadangi kalbų pokyčiai dažniausiai pradeda sklisti iš didžiųjų miestų, iš miestų kalbinio vaizdo galima numatyti, kaip kalbiniu požiūriu ateityje atrodys Lietuva. 
Prekinis ženklas: Vilniaus universiteto leidykla