Mokomojoje knygoje „Mikologijos laboratoriniai darbai“ aprašoma gry­bų ir į juos panašių organizmų (oomikotų, gleivūnų ir gumbūnų) sandara, vysty­mosi ciklai, ekologija ir reikšmė. Iš viso aprašyti 63 rūšių grybai ir jiems analogiški organizmai. Leidinyje pateikiami mikologijos laboratorinių darbų metodiniai nurodymai, darbų eiga ir užduotys, kontroliniai klausimai, mikologinių terminų žodynėlis, grybų lietuviškų ir lotyniškų vardų rodyklės. Knyga iliustruota paveiks­lais, kurie padės studentams geriau pažinti grybų makroskopinę ir mikroskopinę sandarą. Knyga skiriama aukštųjų mokyklų biomedicinos mokslų studijų progra­mų studentams, studijuojantiems mikologiją, ir visiems, besidomintiems grybais. 
Prekinis ženklas: Vilniaus universiteto leidykla