Metodinėje priemonėje apžvelgiami pagrindiniai (standartiniai) reikalavimai mikrobiologinės laboratorijos patalpoms, įrangai bei mikrobiologinių tyrimų atlikimo esminiai principai; analizuojami pagrindiniai mikrobiologiniai tyrimo metodai – mikroskopavimas ir mikroorganizmų kultivavimas mitybinėse terpėse. Pateikiama medžiaga apie įrangos ir priemonių paruošimą, kai kuriuos mikroorganizmų preparatų ruošimo bei dažymo būdus ir jų panaudojimą, mikroorganizmų kolonijų skaičiavimo lėkštelėse metodo esminius principus. Atlikę aprašytus laboratorinius darbus, studentai mokės imti tiriamosios medžiagos mėginius, juos paruošti mikrobiologinei analizei, pasirinkti tinkamą tyrimo metodą, daryti mikroorganizmų preparatus ir juos analizuoti, paruošti įrangą ir priemones, atlikti sėjimus į mitybines terpes bei vertinti gautus rezultatus, o, tuo pačiu, ir aplinkos kokybę, kadangi pagrindiniai tiriamieji objektai yra įprastinė gyvenamoji aplinka − oras, vanduo, dirvožemis ir maisto produktai.           Autorės metodinėje priemonėje pateikia nemažai teorinės medžiagos, nes jų patirtis rodo, kad toks platesnis laboratorinių darbų aprašymas palengvina tiek studento, tiek dėstytojo darbą. Orientaciniai klausimai laboratorinių darbų gynimui padės studentams geriau pasiruošti laboratorinių darbų atlikimui ir jų gynimui.           Vertinant laboratorinių darbų atlikimą, autorės siūlo atkreipti dėmesį ir į studentų drausmingumą, tvarkingumą bei kruopštumą – be šių savybių bet koks tiriamasis darbas bus pasmerktas. Svarbu ne tik gerai atlikti darbą, bet ir įprasti švariai išplauti naudotus indus, sutvarkyti darbo vietą.
Prekinis ženklas: Ciklonas