”Ministri historiae. Pagalbiniai istorijos mokslai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės tyrimuose” – pirmasis Lietuvos istoriografijoje mokslinių straipsnių rinkinys, kuriame pagrindinis dėmesys kryptingai telkiamas į pagalbinių istorijos mokslų galimybes ir metodus tyrinėjant Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūrą ir istoriją. Rinkinyje publikuojami 32 straipsniai, kuriuose 4 šalių ( Lietuvos, Lenkijos, Ukrainos bei Rusijos ) mokslininkai pristato naujausius savo tyrimus heraldikos, genealogijos, sfragistikos, vekselologijos, istorinės geografijos, teisės archeologijos, istorinės demografijos, šaltinotyros, biografistikos ir kt. srityse. Juose atsiskleidžia teisinės sitemos funkcionavimas LDK, demografiniai procesai amžių bėgyje, geneologinės savimonės formavimosi ypatumai, įvairialypės visuomenės struktūros bei kultūrinio gyvenimo peripetijos, subtiliai papildomi jau egzistuojantys LDK valstybės ir visuomenės fundamentalieji tyrimai. Aktualios informacijos 5 kalbomis ( lietuvių, lenkų, ukrainiečių, rusų bei anglų) spausdinamuose tekstuose ras tiek LDK istoriją nagrinėjantys specialistai, tiek studentai ir mokytojai, tiek visi, besidomintys naujausiais LDK politinio ir visuomeninio gyvenimo tyrimais. Straipsnių rinkinys skiriamas vienam iškiliausių Lietuvos heraldikos specialistų ir tyrinėtojų dr. Edmundui Antanui Rimšai 65-mečio proga.
Prekinis ženklas: Lietuvos istorijos instituto leidykla