Kalbinės klausos ugdymas yra vienas svarbiausių veiksnių, lemiančių normalią vaiko kalbos raidą. Gebėjimas diferencijuoti panašius kalbos garsus padeda išvengti skaitymo, rašymo mokymosi sunkumų. Pratybų sąsiuvinyje pateiktos užduotys padės vaikams išmokti skirti dažniausiai painiojamus kalbos garsus: S-Š, Z-Ž, C-Č, R-L, E-Ė, K-G, T-D, P-B, U-Ū, I-Y. Spalvindami, piešdami, grupuodami, rašydami vaikai mokysis garsus sieti su juos atitinkančiu grafiniu vaizdu, analizuos žodžius garsais ir skiemenimis, tobulins skaičiavimo iki 10 įgūdžius. Pratybose pateikta vaizdinė medžiaga skatins aktyviojo žodyno plėtrą, padės ugdyti rišliąją kalbą: sudaryti sakinius, apibūdinti daiktus ir pan.
Prekinis ženklas: Presvika