Monografijoje nagrinėjama mokesčių ir socialinio draudimo įmokų įtaka užimtumui, nedarbui bei darbo rinkos politikai. Pirmoje monografijos dalyje aptariami Europos Sąjungos šalyse taikomi matematiniai modeliai, skirti darbo rinkos ir mokesčių tarpusavio sąveikai kiekybiškai įvertinti. Antroje dalyje analizuojama mokesčių sistema, jos sandara, mokesčių įtaka valstybės finansams, jų sąryšis su ekonominiais ir socialiniais procesais. Atskleidžiamos Lietuvos mokesčių raidos tendencijos ir jų pagrindiniai veiksniai bei poveikis ekonominiams ir socialiniams procesams. Trečioje dalyje vertinami esminiai Lietuvos darbo rinkos elementai, jos vaidmuo ir pokyčiai, kuriuos lemia darbo rinkos dėsningumai ir valstybinis reguliavimas. Ketvirtoje dalyje atliktas ekonometrinis mokesčių ir socialinių įmokų sąryšio su darbo rinka modeliavimas, atskleisti šių procesų kiekybiniai ryšiai. Monografija skirta mokslo darbuotojams, studentams ir mokesčių bei darbo politikos rengėjams, besidomintiems mokesčių ir darbo rinkos klausimais.
Prekinis ženklas: Edukologija