Autorius atlikdamas aukštųjų mokyklų studentų apklausas, vadovaudamas tyrimams ir studentų baigiamiesiems darbams, analizuodamas Lietuvos vadybos praktikoje neretai pasitaikančius atvejus, surinko nemažai vertingos informacijos, kuri dabar taikoma vadybos studijoms. Tai ir paskatino rengti metodinę priemonę – vadybos sąsiuvinius. Leidinio tikslas – supažindinti skaitytoją su motyvacijos samprata, jos kitimo raida, pagrindinėmis teorijomis ir padėti suprasti jų sąsajas su praktika. Išnagrinėjęs šią medžiagą, skaitytojas turėtų gebėti savarankiškai paaiškinti motyvacijos proceso esmę, įvairių autorių teorinių koncepcijų ypatumus bei mokėti jas pritaikyti realiame gyvenime. Parengta medžiaga negali pateikti galutinių atsakymų į kylančius klausimus, tačiau, leis labiau įsigilinti į dabarties vadybos procesus ir geriau suprasti žmogaus motyvacijos pasaulį. Leidinys naudingas studijuojantiems bendrąją ir personalo vadybą, organizacijų ir jų struktūrinių padalinių vadovams bei visiems besidominantiems darbuotojų motyvacijos pasaulių.
Prekinis ženklas: Ciklonas