Geografijos vadovėlio komplektas VI klasei susideda iš tarpusavyje suderintų ir pagal tuos pačius principus parengtų dalių: vadovėlio, pratybų sąsiuvinio ir mokytojo knygos. Visas komplektas sudaro vieningą visumą, sudedamosios dalys viena kitą papildo. Naujajame vadovėlyje stiprinamas pradinio geografijos kurso turinio integralumas, saikingai, bet nuosekliai derinant dalyko atskirų koncentrų mokymosi sistemą (vertikalioji integracija) ir siejant geografiją su kitais mokomaisiais dalykais (horizontalioji integracija). Dauguma pamokų pradedamos nuo pažįstamo reiškinio ar artimos aplinkos — to, ką mokinys gali pamatyti ar paliesti, — ir einama prie suvokimo bei išsamaus pažinimo.Dailininkai Marisol Campoamor ir Evaldas Mikalauskis.Apipavidalino Agnė Beinaravičiūtė.Serijos dailininkas Agnius Tarabilda.
Prekinis ženklas: Šviesa