III klasės vadovėlis „Mūsų pasaulis“ orientuotas į svarbiausius atnaujintų Bendrųjų programų tikslus – asmens bendrųjų kompetencijų ir dalyko esminių kompetencijų ugdymą. Kaip ir žemesniųjų klasių vadovėliuose, šiame vadovėlyje siekta, jog pateikiama medžiaga maksimaliai atitiktų vaiko amžiaus tarpsnio ypatumus, jo gyvenimo patirtį ir dabartinį jo gyvenimo kontekstą. Stengtasi, kad vadovėlis būtų patrauklus ir įdomus šių dienų trečiokui. Jame rasime nemažai temų ir užduočių, atitinkančių šių dienų vaikų poreikius ir interesus, skatinančių naudotis šiuolaikinėmis technologijomis. Vadovėlis skirtas aktyviam mokymuisi. Didžiąją jo dalį sudaro ne tekstai, o užduotys aktyviam – savarankiškam, grupiniam ar bendram – darbui, taip pat klausimai, skirti svarstymams, diskusijoms, pasidalijimui patirtimi, ir probleminiai klausimai, atsakymų į kuriuos siūloma ieškoti poromis, visiems kartu, padedant mokytojui arba savarankiškai. Vadovėlyje yra nemažai temų, skirtų tyrinėjimui, eksperimentiniam darbui klasėje ar namie – savarankiškai ar padedant suaugusiajam. Vadovėlio medžiaga orientuota į vaiko kasdienio, dažnai net buitinio, gyvenimo patirtį ir kontekstą. Vadovėlio medžiaga, temos, problemos atrinktos ir pateiktos taip, kad keltų mokinių mokymosi motyvaciją, skatintų jų smalsumą, norą pažinti, sužinoti, išsiaiškinti ir išmokti. Vadovėlio užduotys skirtos įvairių gabumų mokiniams, todėl jomis nesunku ugdymą diferencijuoti ir individualizuoti.   Dailininkas Ilja Bereznickas.   Vadovėlio komplektą sudaro: • Vadovėlis. 1-oji ir 2-oji knyga • Pratybų sąsiuviniai. 1-asis ir 2-asis sąsiuvinis.
Prekinis ženklas: Šviesa