Muzikos mokymosi komplektas IX klasei, serija ATRASK, tai – priemonė smalsiam, tyrinėjančiam ir sąmoningam muzikos suvokėjui (vartotojui) ugdyti.Mokymosi komplektą sudaro mokinio darbo sąsiuvinis „Melomano užrašai“, vadovėlis, interaktyvi laiko juosta, interaktyvi mokytojo knyga, muzikiniai įrašai. Komplektas padės mokiniams pakartoti, apibendrinti ir susisteminti anksčiau įgytą patirtį, susidaryti sisteminį muzikos istorinės raidos paveikslą ir susikurti interpretacinį santykį su muzikos menu. Pagrindine veiklos sritimi pasirinktas muzikos klausymasis, apibūdinimas ir vertinimas. Nepamirštas muzikavimas ir kūryba – užduotys pateikiamos siejant jas su mokomosios medžiagos temomis.Mokytojai, dirbantys su šiuo mokymosi komplektu, turės galimybę prisijungti prie skaitmeninio vadovėlio, laiko juostos, mokinio užrašų turinio mokymosi aplinkoje e.Šviesa. Taip pat šioje aplinkoje ras ir mokymosi komplekto muzikos grojaraštį. Naudodamiesi komplektu, mokiniai gali mokytis savarankiškai:vadovėlio tekstai nesudėtingi, juose glaustai pateikiama esminė informacija;„Melomano užrašų“ užduotys padės tikslingai planuoti ir organizuoti mokymąsi;grojaraščiai leis mokiniams savarankiškai pasiklausyti temą geriausiai iliustruojančių muzikos kūrinių;struktūruotos ilgalaikės užduotys padės mokiniams ugdytis mokėjimo mokytis kompetenciją. Pateikiama medžiaga prieinama skirtingos patirties ir interesų mokiniams:daug dėmesio skiriama ankstesnės mokymosi patirties pakartojimui ir apibendrinimui;kiekviena tema pradedama refleksija – mokinių patirties išsiaiškinimu, mokymosi motyvacijos sužadinimu;informaciją stengiamasi aktualinti mokinio asmeninės patirties kontekste. Vadovėlis – informacijos šaltinis. Jį sudaro 5 skyriai, 28 temos. Medžiaga dėstoma remiantis pagrindine – muzikos stiliaus – ašimi, kuri nurodyta bendrosiose programose.Koncentruojamasi į vakarų muzikos istorinius stilius, todėl vadovėlis padės mokiniams nuosekliai ir sistemingai susipažinti su viduramžių, renesanso, baroko ir romantizmo pradžios muzikos stiliais.Pristatant kiekvieną istorinę epochą, siekiama ją aktualinti – atskleisti, kaip epocha reiškėsi Lietuvoje, nurodyti praeities ir dabarties muzikos reiškinių sąsajas.
Prekinis ženklas: Šviesa