Gera vadovėlio struktūra, vadovėlis neperkrautas teorine medžiaga, tinkamai išryškinamos sąvokos, svarbiausieji dalykai, aktualiausia informacija, skatinama mokinių motyvacija, kūrybiškumas ir saviraiška. Daug įvairaus pobūdžio užduočių: kūrybinių, projektinių, darbo su laiko juosta bei internetiniais šaltiniais. Užduotys ir veiklos skatina bendrauti, rengti muzikos projektus, savarankiškai tyrinėti ir mokytis. Ryški integracija su kitais mokomaisiais dalykais: istorija, lietuvių kalba, matematika, daile, choreografija, informacinėmis technologijomis.Lina Viršilienė, mokytoja metodininkė, lektorėRecenzento nuomonė Muzikos vadovėlis VIII klasei:• Visi vadovėlio skyriai turi apibendrinimo atvartus. Tai palengvina mokinių į(si)vertinimą ir leidžia prisiminti išeitą medžiagą.• Vadovėlio medžiaga siejama su mokinių patirtimi bei aktualiais socialiniais ir kultūriniais poreikiais. Mokiniai skatinami tyrinėti juos supančią tikrovę, socialinius reiškinius bei vertinti save kaip aktyvų, muzikuojantį visuomenės pilietį.• Pamokai pateikta medžiaga leidžia mokytojui taikyti įvairius darbo metodus/modelius atsižvelgti į mokyklose turimą techninę muzikos kabineto bazę, mokinių polinkius, skonį, turimą patirtį.• Pamokose formuojamas mokinių įgūdis teorines žinias taikyti praktikoje. Mokiniai skatinami daryti išvadas, generuoti idėjas, teikti pasiūlymus. Plečiamas muzikinių terminų kalbos žodynas.• Vadovėlyje pateiktos užduotys sudaro mokytojui galimybę diferencijuoti ir individualizuoti ugdymo turinį.• Muzikinį klasės repertuarą mokytojui padeda formuoti prie vadovėlio pateiktas CD.• Mokytojo darbą palengvina analogiška, nuo V klasės išlaikoma, mokomųjų komplektų sandara, medžiagos atlankos principas, vieninga aktyvaus projektinio mokymo sistema, įgalinanti ugdyti dalykines ir bendrąsias mokinių kompetencijas.• Mokinys lengviau įsitraukia į mokymosi procesą, pagal vadovėliuose pateiktus mokymosi žingsnius pasirengia aktyviai dalyvauti mokymo procese ir įsivertinti savo pasiekimus. „Šok“ serijos muzikos vadovėlio komplektą VIII klasei sudaro:VadovėlisInteraktyvioji mokytojo knyga.
Prekinis ženklas: Šviesa