Vaizdinė ugdomoji priemonė MUZIKA skirta ikimokyklinukų, priešmokyklinukų ir pradinukų meninei kompetencijai ugdyti. Aplanke yra 30 lapų vaizdinės medžiagos ir metodiniai patarimai mokytojui. Ugdomojoje priemonėje pateikiamos šios temos: ritmavimas, grojimas dūdele, muzikos instrumentai ir atlikėjai. Vaizdinė medžiaga padeda vaikams suvokti ir skirti ilgus ir trumpus garsus bei pauzes, pajusti ritminę žodžių struktūrą, skatina kurti ritminius pratimus, supažindina su pagrindiniais muzikos instrumentais ir muzikavimo būdais, suteikia galimybę pradėti mokytis groti dūdele, duoda žinių apie muzikos atlikėjus, ugdo fantaziją. Ši vaizdinė priemonė padeda ugdyti vaikų muzikinius gebėjimus, kurti muzikinę aplinką darželyje ir mokykloje, ja galima pasinaudoti sudarant muzikinius testus, kuriant žaidimus ir improvizacijas.   Dailininkė Lina Žutautienė, Kristina Eičinienė.
Prekinis ženklas: Šviesa