Metodinės priemonės tikslas – padėti studentams suprasti elementariosios muzikos teorijos pagrindus, išmokti naudotis muzikos kalbos elementais, supažindinti su svarbiausiomis muzikos sąvokomis. Joje muzikos kalbos klausimai iliustruojami pavyzdžiais, kuriuos reikėtų skambinti arba solfedžiuoti. Literatūros sąraše pateikiami šaltiniai, kuriuose plačiau nušviesta muzikos teorija. Muzikos kalba integruojama su solfedžio, dainavimo, ritmo pratybomis ir judesiu. Kartu lavinami ir muzikiniai gebėjimai – muzikinė klausa, muzikinė atmintis, muzikavimo, dainavimo, klausymo ir ritmo pojūčiai. Nuosekliai perimant muzikos kalbos teorinius pagrindus, galima susidaryti žinių ir įgūdžių sistemą, reikalingą praktinei veiklai. Metodinė priemonė skiriama edukologijos programos studentams, tačiau ji galėtų būti naudinga ir įvairaus amžiaus bei muzikinio pasirengimo muzikos mėgėjams, pradinių klasių mokytojams.
Prekinis ženklas: Edukologija