Mokytojo knygos medžiaga mokytojui padės įgyvendinti Bendrųjų programų reikalavimus, pasirengti muzikos pamokoms dirbant su vadovėliu „Muzikos labirintai“ VI klasei. Leidinyje pateikiami trumpalaikiai ir detalieji pamokų planai, metodiniai patarimai. Mokytojai galės gretinti vadovėlio medžiagą su Bendrosiomis programomis, derinti ją su pamokai teikiamais siūlymais, patys tikslinti pamokų planus, papildyti juos naujomis veiklomis, reikiamais intarpais, pastabomis, proceso analize, užrašais apie tai, kas sekėsi ir kas nesisekė. Pridedama kompaktinė plokštelė.Muzikos vadovėlio komplektą MUZIKOS LABIRINTAI VI klasei sudaro: • Vadovėlis su kompaktine plokštele • Mokytojo knyga su kompaktine plokštele.   
Prekinis ženklas: Šviesa