Šiame „Mokinio skaitinių“ leidinyje spausdinamas pluoštas išeivijos poetų žemininkų Henriko Nagio ir Juozo Kėkšto eilėraščių.
Prekinis ženklas: Žaltvykslė