Tai vadovėlio „Kodėlčius. Informacinės technologijos 7–8 klasei“. pataisytas ir papildytas leidimas atsižvelgus į atnaujintą Pagrindinio ugdymo bendrųjų programų informacinių technologijų programą. Vadovėlis yra atvartų struktūros: vienai temai paprastai skiriamas vienas atvartas. Mokomoji medžiaga dėstoma glaustai, kiekviena tema skirta konkrečiam darbui sukurti. Pagrindinis dėmesys skiriamas ne įrankiams, bet būdams, kaip gali būti siekiama tikslo. Pasirinkta mokomosios medžiagos pateikimo forma – dialogai. Būtent klausimų ir atsakymų forma leidžia ne tik eiti link siekiamo tikslo, bet ir aptarti kitus variantus, pasiaiškinti, kodėl jie nepriimtini ar kas nutiktų (ar pasikistų), pasirinkus juos.Naujoje vadovėlio laidoje nebėra kompiuterinio konstravimo („Imagine Logo“) skyriaus (kompiuteriniam konstravimui išleista atskira mokomoji knyga J. Aušraitė A. Žandaris „Kodėlčius moko(si) Imagine Logo“), daugiau dėmesio skirta kitoms temoms, papildyta atnaujintoje „Bendrojoje programoje“ atsiradusiomis naujomis temomis. Naujos temos yra apie kompiuterių virusus bei antivirusines programas, spartųjį teksto rašymą kompiuteriu, sąrašų tvarkymą (tekstų rengimo skyrius), išplėtotos skaičiuoklės lentelių tvarkymo, funkcijų naudojimo ir diagramų rengimo temos, iš esmės atnaujintas darbo su pateikčių rengyklėmis skyrius. Šiam vadovėliui parengtos pratybos ir mokytojo knyga.Iš vadovėlio recenzijų…Vadovėlio medžiaga seikėjama po truputį. Tai patogu ir mokytojui, ir mokiniui, ir tėvams.Vadovėlis gerai iliustruotas. Autoriai stengiasi naudoti norminius informatikos terminus.Laikomasi vieningo vadovėlio dizaino – mokiniui tai labai pravers mokantis.Vadovėlyje atsižvelgiama į amžiaus tarpsnių psichologijos ypatumus. Medžiaga perteikiama įdomiai ir lakoniškai.Vadovėlis parašytas klausimų ir atsakymų forma. Tai skatina mokinius kelti naujus klausimus ir labiau domėtis.Su šiuo vadovėliu galima dirbti nepriklausomai nuo to, ar programos yra lituanizuotos, ar ne. Tai ypač svarbu dabar, nes mokyklose dar ilgai bus „angliškų“ programų. Kitose mokyklose atvirkščiai – daugelis programų jau lituanizuotos.Vadovėlis puikiai tinka mokiniui dirbti savarankiškai. Taigi net ir negalėdamas lankyti mokyklos, mokinys neatsiliks, jei tik turės namuose kompiuterį. „Deficitinių“ programų tam visai nereikia.Vadovėlis savaime integruoja kitus dalykus (geografiją, dailę, matematiką). Tinkamai parinktas praktines užduotis galima susieti beveik su visais dalykais.Itin gabiems mokiniams gali pasirodyti per lengva arba pristigti praktinių…
Prekinis ženklas: Žara