Knygoje aptariamos aktualios lietuvių kalbos ugdymo pradinėse klasėse problemos: kas nauja antroje klasėje dirbant pagal 2008 metų Bendrąsias programas; kaip ir kodėl pasikeitė kalbos ugdymo ir literatūrinio lavinimo turinys; kodėl daugiau dėmesio skiriama mokinių gebėjimų raidai, pasiekimams, diferencijuotam mokymui ir vertinimui; kurie kalbos kultūros klausimai išlieka svarbūs.Leidinyje mokytojai ras ir praktinės metodinės medžiagos: ilgalaikio (metų) ir trumpalaikių (savaitės) planų pavyzdžių, kurie yra vienas iš jų sudarymo ir įgyvendinimo variantų; mokytojo savianalizės klausimų, o „Prieduose“ – žodžių rašybos, abėcėlės, lietuvių kalbos garsų, pasakojimo mokymo plakatų, schemų, lentelių.Iliustracijos Linos Žutautienės.
Prekinis ženklas: Šviesa