Mokytojo knygoje aptariamos aktualios lietuvių kalbos ugdymo III klasėje problemos dirbant pagal 2008 metų Bendrąsias programas: kaip ir kodėl pasikeitė kalbinio ugdymo ir literatūrinio lavinimo turinys; kodėl svarbus mokymo diferencijavimas ir individualizavimas, kodėl daugiau dėmesio skiriama dalykinio teksto supratimui; kaip įgyvendinamos atnaujintos lietuvių kalbos ugdymo programos, kaip vertintini mokinių pasiekimai; kurie kalbos kultūros klausimai ypač svarbūs III klasėje.Leidinyje pateikiama daug praktinės metodinės medžiagos, mokytojai ras visų vadovėlio „Naujasis šaltinis“ skyrių išvardytus tikslus, metodinius komentarus. Knygos pabaigoje įdėta vaizdinės medžiagos: plakatų, schemų, kad mokytojas galėtų nukopijuoti arba kartu su klasės mokiniais sukurti naują plakatą. Knygoje yra kompaktinė plokštelė ir jos kūrinių sąrašas.   Vadovėlio NAUJASIS ŠALTINIS 3 komplektą sudaro: Vadovėlis. 1-oji, 2-oji, 3-ioji ir 4-oji knyga Pratybų sąsiuviniai. 1-asis, 2-asis, 3-iasis ir 4-asis sąsiuvinis Mokytojo knyga su kompaktine plokštele Testai.   
Prekinis ženklas: Šviesa