Šis testų rinkinys – apibendrinamosios standartizuotos užduotys II klasės mokinių literatūrinio ir kalbinio ugdymo rezultatams ir procesui įvertinti. Atlikdami testo užduotis antrokai pasitikrina, ką jau žino, moka, geba, ką tik pramoko ir ko nemoka. Testai parengti remiantis Bendrąja lietuvių kalbos programa (2008 m.), t. y. atsižvelgiant į joje nurodomus II klasės mokinių pasiekimus, ugdymo gaires, turinio apimtį, vertinimą ir pradinių klasių mokinių gebėjimų raidą.Testai apima svarbiausias lietuvių kalbos ugdymo II klasėje sritis: teksto (meninio ir dalykinio) supratimą (pagal jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų galimybes), pradinį kalbos sandaros suvokimą, žodžių, sakinių vartojimą ir rašybą, pirmuosius kūrybinius rašto darbus. Testų užduotys diferencijuojamos. Siekiama, kad mokytojas galėtų parinkti užduotis pagal kiekvieno mokinio individualias savybes, poreikius.   Iliustracijos Eglės Mačiulytės.   
Prekinis ženklas: Šviesa