MP3 formatu įskaitytas Naujasis Testamentas (kun. Česlovo Kavaliausko vertimas). Tinka visiems grotuvams, atkuriantiems MP3 bylas. Įskaitė Ridas Jasiulionis, Alfredas Pabarčius ir kun. Lionginas Virbalas SJ.
Prekinis ženklas: Lietuvos Biblijos draugija