Knygoje surinkti žymaus Izraelio mokslininko, Negevo dykumos Ben Guriono universiteto istoriko Mordechajaus Zalkino straipsniai, aprėpiantys plačią Lietuvos žydų istorijos aspektų įvairovę. Dalis jų seniau nebuvo gvildenti, tuo labiau – lietuvių kalba. Knyga bus įdomi ir naudinga ne tik Lietuvos istoriją nagrinėjantiems mokslininkams, bet ir studentams bei tiems, kas domisi žydų kultūra ir paveldu. Profesorius Mordechai (Motti) Zalkinas gimė Jeruzalėje ir baigė studijas Jeruzalės hebrajų universitete. Jis yra Negevo Ben Guriono universiteto docentas, į jo mokslinių interesų sritį įeina socialinė ir ekonominė Lietuvos žydų istorija bei žydų švietimo Rytų Europoje istorija. Jis yra išleidęs knygas „A New Dawn: The Jewish Enlightenment in the Russian Empire – Social Aspects“ (Nauja aušra: žydų Švietimas Rusijos imperijoje – socialiniai aspektai, 2000) ir „From Heder to School: Modernization Processes in Nineteenth Century East European Jewish Education“ (Nuo chederio iki mokyklos: žydų švietimo modernizacijos procesai devynioliktojo amžiaus Rytų Europoje, 2008).
Prekinis ženklas: Žara