1863 metais datuotas Carlo von Schmitho (apie 1795–1797–1876) rankraštinis albumas „Necrolithuanica“ – išskirtinis reiškinys Lietuvos kultūros istorijoje. Didžiąją dalį šio darbo, kurio originalas šiandien saugomas Stokholme, Karališkosios senienų tarybos ir valstybinio istorijos muziejaus archyve, sudaro archeologinių radinių piešiniai (321 atvaizdas) iš tuometinės Lietuvos ir Baltarusijos vietovių. Kiek kuklesnę, tačiau ne mažiau įdomią minėto albumo dalį sudaro mitologemų piešiniai (77 atvaizdai). Taigi Carlo von Schmitho siekta pateikti visuminį Lietuvos priešistorės vaizdą, į vieną vietą sujungti šio krašto archeologijos ir mitologijos tyrinėjimus. Darbo vertę didina tai, kad dauguma šiame albume pavaizduotų archeologinių radinių ir mitologinių raritetų vėliau negrįžtamai dingo.–Parengė: Reda Griškaitė, Algimantas Katilius, Vytautas Kazakevičius, Arturas Mickevičius.
Prekinis ženklas: Versus aureus