Skaitytojams iki šiol geriau žinoma Liūto Mockūno knyga „Pavargęs herojus. Jonas Deksnys trijų žvalgybų tarnyboje“. Šį rinkinį simboliniu pavadinimu – „Nelygiagretės paralelės“ – sudaro L. Mockūno straipsniai, rašyti išeivijoje ir Lietuvoje 1960–2007 metais. Straipsniai išsiskiria įvairove (nuo literatūros pristatymų ir apžvalgų, reportažų, kelionių įspūdžių iki Lietuvos istorijos aktualijų) ir polemine dvasia, taikliomis įžvalgomis, netikėtomis paralelėmis, išjudina ne vieną mūsų visuomenėje gyvą stereotipą, kelia klausimus bei problemas, kurios jaudina iki šiol. Savo skepticizmu, laisva dvasia, L. Mockūno tekstai turėtų daug prisidėti prie istorinio sąmoningumo, individualios mąstysenos ugdymo, tolerancijos formavimo lietuvių visuomenėje. Sudarė Daiva Dapkutė ir Dalia Kuizinienė.
Prekinis ženklas: Versus aureus